ՍՏՈՒԳԵԼ

ՍՏՈՒԳԵԼ
եցի 1. Проверять, проверить. 2. Контролировать. 3. Выверять, выверить. 4. (հզվդ.) Уточнять, уточнить.

Armenian-Russian dictionary. 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Смотреть что такое "ՍՏՈՒԳԵԼ" в других словарях:

 • ՃՇԴԵՄ — (եցի.) NBH 2 0182 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 9c, 10c, 12c ն.չ. φείδομαι parceo συνέχω contineo, retineo. Ճիշդ գտանիլ ʼի տալն. խնայել. անխայել. զնդալ. ռշդութեամբ եւ ժլատութեամբ վարիլ. պինդ պահել. *Որ սերմանէ ճշդելով, ճշդելով եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՐԴԱՐԱՑՈՒՑԱՆԵՄ — (ցուցի.) NBH 1 0347 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 8c, 10c, 12c ն. δικαιόω justifico Տալ արդարանալ, որպէս արդար եւ սուրբ կացուցանել, կամ համարել. իրաւունս տալումեք. *Արդարացուսցեն զարդարն, եւ պարտաւորեսցեն զամպարիշտն: Արդարացուցանեն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԳԵՂՋԵԱՅ — (ջէի, ից.) NBH 1 0539 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 10c Տ. ԳԵՂՋԱՅԻՆ. *Գեղջէից եւ քաղաքայնոց. Պտմ. աղեքս.: *Կարծէին ʼի գեղջէից անտի ստուգել զիրսն. Իգն.: *Զինուորեցելոց եւ գեղջէից. ՃՃ.: *Զայն շնորհեաց գեղջէիցն. Աթ. անտ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԻՐԱՒԱՑՈՒՑԱՆԵՄ — (ցուցի.) NBH 1 0872 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 8c, 10c, 13c ն. διακρίνω dijudico. Իրաւունս տալով կամ առնելով՝ արդարացուցանել. ուղիղկշռութեամբ դատել եւ ընտրել. ... *Իրաւացուցանէ զբանս իմ: զիրաւունս որբոյն ոչ իրաւացուցին: Զաղքատն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԿԵՆԴԱՆԱԳՐԵՄ — (եցի.) NBH 1 1085 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 6c, 8c, 9c, 10c ն. ζωγραφέω pingo. Կենդանի գրել. նկարել զպատկեր կենդանի. նկարագրել. ստուգել. օրինակել. տպաւորել. յօրինել. ... *Յիս զքոյդ կենդանագրեցի անհպելի գեղեցկութիւն. Խոր. հռիփս.:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՀԱՍՏԱՏԱԳՈՅՆ — ( ) NBH 2 0055 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 9c, 10c, 11c, 12c, 14c ա. βεβαιότερος, ον firmior, ius. Առաւել հաստատ. սերտագոյն, պնդագոյն. եւ Հաւատագոյն. ստուգագոյն. *Ունիմք հաստատագոյն զբանն մարգարէական. ՟Բ. Պետ. ՟Ա. 19: *Օրէնս… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՀԱՒԱՍՏԱԳՈՅՆ — (գունի, ից.) NBH 2 0076 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 10c, 13c ա. Ստոգագոյն. յայտնագոյն. *Հաւաստագոյն բանիւ: Հաւաստագոյն եւս գստահութեամբ. Պիտ.: *Որոյ մահուամբն հաւաստագունիւ. Անան. եկեղ.: մ. մ. Յոյժ հաւաստաբար. ստուգագոյնս.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՀԱՒԱՍՏԵՄ — (եցի.) NBH 2 0076 Chronological Sequence: Unknown date, 8c, 10c, 12c ն. διασαφέω manifestum reddo. Հաւաստի առնել. հաւատարիմ կացուցանել. քաջայայտ կամ աներկբայ ցուցանել. հաստատել. ստուգել. ... *Հաւաստեա՛ զճշմարիտն վասն քրիստոսի բան. Պրպմ. ՟Լ՟Է: *Առ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՀԱՒԱՏԱՐԻՄ — (րմի, մաց.) NBH 2 0077 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 10c, 11c, 12c ա. πιστός fidelis, fidus. Մտերիմ ʼի հաւատս առաջի աստուծոյ, կամ մարդկան. արժանահաւատ. իրաւամբք եւ յապահովի հաւատալի. հաւաստի. վստահելի. ընդունելի. եբր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՃՇԳՐՏԵՄ — (եցի.) NBH 2 0182 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 8c, 10c, 12c ն. ἑξακριβάζω, ἑξακριβεύω, ἑξακριβόω investigo, exacte vel accurate perscrutor, certifico, diligentius observo στοχάζω conjecto χαρακτηρίζω, ὀμοιόω exprimo, assimilo.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՃՇՄԱՐՏԵՄ — (եցի.) NBH 2 0184 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 7c, 8c, 10c ն. ἁληθεύω, ἑπαληθεύω verum reddo, probo, confirmo, certifico, or ἑξακριβάζω exacte perscrutor μανθάνω disco. Ստուգել. ճշգրտել. քննել եւ իմանալ զճշմարիտն. կր.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»